Stichting Pinetum de Belten

 

Het pinetum is ondergebracht in de Stichting Pinetum de Belten.

Met betrekking tot deze stichting zij hieronder het volgende vermeld:

  • de fiscale status
  • de contactgegevens
  • het bestuur
  • het beloningsbeleid
  • het beleidsplan
  • het verslag van de uitgevoerde activiteiten
  • de financiële verantwoording

 

De fiscale status

De stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fiscaal nummer is 0037 40 468.

 

De contactgegevens

De stichting heeft de volgende adresgegevens:

Stichting Pinetum de Belten

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

tel. 0575 556262

email: rhijnvis@icloud.com

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                 Jhr. Mr. R. Feith

Penningmeester:     Drs. M.N. Beets

Lid:                             Mevrouw E. Segers-Feith

Lid:                             De heer A.T. van de Kamer

Lid:                             Ir. R.W. Leegte

Lid:                             De heer J.A. Hengeveld

 

Het beloningsbeleid

De voorzitter, penningmeester en de overige leden van het bestuur ontvangen geen beloning.

 

Het beleidsplan

Uitgaande van een plan dat dateert uit 2007 ligt de nadruk op het beheer en de instandhouding van de bestaande collectie.  Er vinden dus geen uitbreidingen meer plaats – eensdeels door ruimtegebrek maar ook doordat er geen garantie bestaat dat nieuwe soorten en cultivars in het pinetum een geschikte habitat zullen vinden.  De verfraaiing van het pinetum vindt zijn weg dus via groei en versterking van de vitaliteit van de bestaande collectie.  Dit neemt niet weg dat bomen die gedund moeten worden niet vervangen zouden worden.  Eenmaal per jaar wordt een plan opgesteld dat voorziet in het nemen van griffels en het maken van enten  voor het behoud van bomen die afgevoerd moeten gaan worden dan wel in de aanschaf van nieuwe, vervangende,  exemplaren.

Andere reguliere activiteiten zijn het uitvoeren van een bemesting plan op basis van analyses van het BLGG en een rigoureuze controle op de integriteit van de catalogus.

 

Het verslag van uitgevoerde activiteiten in 2018

In 2018 vonden naast de reguliere activiteiten de volgende bijzondere activiteiten:

 

  • In 2018 werd het onderhoud op normale voet uitgevoerd, hoewel er minder vrijwilligers werkzaam waren. Het blijkt toch geen eenvoudige taak te zijn om mensen te vinden die een ochtend in de week helpen met maaien, boomspiegels schoonmaken, naambordjes controleren en al die andere zaken die nu eenmaal moeten gebeuren om het aanzicht en de collectiewaarde van het pinetum in stand te houden.

 

  • In 2018 werd de collectie met drie uit Australië, via het Arboretum Kalmthout, geïmporteerde Wollemia nobilis verrijkt.  Het reeds bestaande exemplaar is inmiddels zó gegroeid dat het nauwelijks meer in de kas kan overwinteren.

Veel schade is ondervonden door de storm van januari en de extreme droogte van de zomer.

Gelukkig kon de collectie redelijk op peil gehouden worden doordat 32 nieuwe boompjes werden afgeleverd, die afkomstig zijn van enten van bomen die in de afgelopen jaren waren afgevoerd.

 

Publicitair trok het pinetum de aandacht met rapportages in het televisieprogramma Binnenste Buiten en het blad Buitenleven.

 

 

De financiële verantwoording

Hieronder volgt het exploitatie overzicht over het jaar 2018:

 

Onderhoud

€ 2.192

Donaties en Rondleidingen

€ 647

Machinekosten

€ 277

Rente

€ 20

Kantoorkosten

€ 611 

 

Belastingen      

€ 67

 

 

PR/Contributies

€ 461

 

 

Onderhoudsmateriaal/Planten

€ 1.540

 

 

Afschrijvingen

€ 2.453

Saldo verlies

€6.934

 

€ 7.601

 

€ 7.601

 

Het negatieve saldo wordt ten lasten gebracht van de algemene reserve.

 

Ten behoeve van de bemesting van de collectie ontvingen wij een genereuze bijdrage in natura van DCM Nederland B.V.