Het pinetum is in principe het gehele jaar tot zonsondergang open voor belangstellenden.

 

Pinetum de Belten
Wildenborchseweg 15
7251 KB Vorden

 

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met 0575-556262 of 0575-470724 of per email: rhijnvis@icloud.com

De entree is gratis zij het dat een vrijwillige bijdrage in het nestkastje bij het toegangshek op prijs wordt gesteld.

 

Rondleidingen kunnen op verzoek worden verzorgd. Hier voor kunt u contact opnemen met Etty Segers (telefoon: 0573-254634 of 06-17980885). Voor rondleidingen wordt een vergoeding van € 3,50 p.p. gevraagd, met een minimum bijdrage van € 35,-.

 

Donaties zijn zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer: NL97ABNA0487927729 tav Stichting Pinetum de Belten.