Het pinetum is in principe het gehele jaar tot zonsondergang open voor belangstellenden.

 

Pinetum de Belten
Wildenborchseweg 15
7251 KB Vorden

 

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met 0575-556262 of 0575-470724 of per email: rhijnvis@icloud.com

De entree is gratis zij het dat een vrijwillige bijdrage in het nestkastje danwel via een QR code bij het toegangshek op prijs wordt gesteld.

 

Rondleidingen kunnen op verzoek worden verzorgd. Hier voor kunt u contact opnemen met Etty Segers (telefoon: 0573-254634 of 06-17980885). Voor rondleidingen wordt een vergoeding van € 5,- p.p. gevraagd, met een minimum bijdrage van € 50,-.

 

Donaties zijn zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer: NL97ABNA0487927729 tav Stichting Pinetum de Belten.